Transporte

Unsere Fahrzeuge:


- 2 LKW-Schlepper

>> Euro 6 / Euro 5


- 1 LKW-Schlepper 4x4 (Winterdienst)

>> Euro 3


- 3 LKW 4-Achser

>> Euro 6 / Euro 5 / Euro 3


- 1 LKW Hakengerät (mit Thermosilo)

>> Euro 5

- 1 LKW 2-Achser

 
 
Gisler Transporte AG Gisler Transporte AG Gisler Transporte AG Gisler Transporte AG Gisler Transporte AG Gisler Transporte AG Gisler Transporte AG Gisler Transporte AG Gisler Transporte AG